Sekcija za farmacuetski menadžment i farmaekonomiku HFD-a organizira predavanje, u ponedjeljak 27. ožujka, 2017. u dvorani HFD-a, Masayrikova 2, s početkom u 18 sati.

Tema predavanja: “Budućnost je sada – Digitalizacija i mediji u zdravstvu”

Predavači:

Mladen Kovaček, direktor HIT konferencije i projekta “Healthcare/IT blog”

Irina Čulinović, direktorica projekta Kreativne agencije u zdravstvu

Datum i vrijeme: 27.03.2017. 18:00
Organizator: HFD, Sekcija za farmaceutski menadžment i farmakoekonomiku
Mjesto: HFD, Masarykova 2/II, Zagreb
Adresa: HFD, Masarykova 2/II, Zagreb
Vrednovanje: NE
Kotizacija: NE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *