Zdravstveni sustavi trebaju biti kontinuirano prilagođeni očekivanjima građana i potrebama njihovih zdravlja. U tom kontekstu potrebno je prihvatiti mogućnosti digitalnog društva, omogućiti ljudima da bolje razumiju i upravljaju vlastitim zdravljem putem lakšeg pristupa informacijama i digitalnim alatima.

Udruga digitalnog zdravstva osnovana je ove godine sa sjedištem u Zagrebu s ciljem poticanja dobrovoljne suradnje dionika u provedbi digitalnih inovacija zdravstva, unapređenje znanja i vještina u području informatičkih tehnologija i zdravstva te ostalih vezanih znanja svih članova udruge. Udruga promiče važnost uključivanja žena u digitalnoj tehnologiji te radi na organizaciji i promociji uvrštavanja znanja vezanih za digitalizaciju medicine u službene programe fakulteta.

Sukladno navedenim ciljevima Udruga djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja, zaštiti zdravlja i međunarodnoj suradnji.

Povezivanjem studenata različitih STEAM područja, life science i ostalih fakulteta, radom na digitalnim rješenjima, organizacijom društvenih, humanitarnih, edukativnih manifestacija i aktivnosti vezanih za promociju zdravog načina života, izradom edukativnih materijala i posjetama konferencijama i eventima o digitalizaciji medicine samo su neke od predviđenih aktivnosti Udruge.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge.

Kako bi pratili sve novosti i informacije o aktivnostima Udruge pratite nas na službenoj Facebook stranici.

Ako imate pitanja obratite nam se putem Facebook stranice ili na mail: UdrugaDigitalnogZdravstva@gmail.com

Pridružite nam se u stvaranju digitalne ere!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *