Zašto nema puno tekstova o digitalnom marketingu u zdravstvu? Koje su specifičnosti ovog vida komuniciranja u okruženju zdravstvene industrije i zdravstvenih institucija? Kako će GDPR utjecati na komunikacije u zdravstvu?

Kada govorio o komunikacijama u zdravstvu u Hrvatskoj i zemljama u okruženju, govorimo prvenstveno o zdravstvenoj industriji te o privatnim zdravstvenim institucijama. Zdravstvene institucije u državnom vlasništvu koje čine okosnicu zdravstvenih sustava u regiji nemaju sustavno komuniciranje. Vrhunac su web stranice koje su uglavnom dizajnerski nespretne (uz sve više časnih iznimaka) i nisu jednostavne za korištenje. Osim toga, u slučaju problema imamo krizni management koji je ponekad neodgovarajući i ovisi o sposobnosti pojedinaca koji nisu profesionalni komunikatori.

Zdravstvena industrija je u digitalnom komuniciranju dosta zakonski ograničena. Budući da za dobar dio proizvoda smiju komunicirati samo sa zdravstvenim djelatnicima, problem je kako digitalne kanale komunikacije ograničiti isključivo na zdravstvene djelatnike, te osigurati da nitko drugi nema pristup ovoj komunikacji. GDPR je djelomično otežao ovu komunikaciju ali i donekle pomogao u smislu regulacije obrade podataka. Naravno da primjena digitalnih kanala komunikacije ovisi o odgovornim osobama u samoj kompaniji. Većina zdravstvenih kompanija ima digital officera ili multi-channel managera koji se bave ovakvim projektima. S obzirom na zakonsku regulativu kompanije koje se bave tzv. proizvodima ručne prodaje, imaju puno šire mogućnosti korištenja digitalnog marketinga. Marketing ovih prozvoda u biti se ne razlikuje od bilo kojeg drugog proizvoda. Ovi proizvodi su zbog povezanosti sa zdravljem zahvalni za marketiranje. Obično su izloženi i velikoj konkurenciji. Marketinški budžeti su često izdašni i još uvijek većinom usmjereni na klasične kanale komunikacije, prvenstveno na TV i specijalizirani print.

Budući da većina farmaceutskih kompanija u svom portfelju ima i Rp. i proizvode za direktnu prodaju, za očekivati je da će iskustvo stečeno u jednoj diviziji prodaje koristiti i u drugoj često financijski značajnijoj.

Privatne zdravstvene institucije prinuđene su komunicirati sa svojim potencijalnim pacijentima budući da je to najbrži oblik privlačenja pacijenata. Vlasnici privatnih zdravstvenih kompanija su najčešće liječnici koji rijetko imaju znanja o marketingu, ali uglavnom imaju svijest o potrebi investicije u marketing, prvenstveno digitalni, budući da su inicijalna ulaganja u takve kanale komuniciranja često manja a mogu biti i puno bolje targetirana. Jedan od razloga frustracije vlasnika privatnih zdravstevnih institucija u komunikaciji s digitalnim marketinškim agencijama je nedostatak znanja community managera u agencijama o specifičnostima komunikacije u zdravstvu. Osim toga community manageri često ne shvaćaju važnost komunikacije s vlasnicima ili profesionalcima u zdravstvenoj instituciji na njima razumljiv način.

Osim spomenutih dionika u zdravstvu u zadnje vrijeme imamo sve više zdravstvenih aplikacija i digitalnih alata koji su proizvod startupa koji nisu do tada imali iskustvo u zdravstvenom okruženju ali su uvidjeli priliku u ovoj niši. Izgledno je da će ovakvih proizvoda biti puno više budući da su aplikacije sve prisutnije u svim područjima našeg života.

Ako tražite pomoć i podršku u pokretanju promocije putem digitalnog marketinga, a bavite se područjem zdravstva, obratite nam se za sva dodatna pitanja i informacije putem e-mail adrese andrea.stanicic@hit-konferencija.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *