S obzirom na to da svjedočimo stanju u kojem su zdravstveni sustavi diljem svijeta suočeni s velikim kliničkim i ekonomskim problemima, budućnost zdravstvene skrbi iziskuje nove pristupe i oblike inovacije. Tehnologija koja bi to omogućila je već dostupna. Potrebno je ustrojiti procese i omogućiti svim značajnim dionicima u zdravstvu da daju doprinos ovakvim poboljšanjima.

Cilj ovakvih procesa je pomoći liječnicima u bržoj i kvalitetnijoj obradi pacijenta te omogućiti pacijentima kvalitetniju zdravstvenu skrb. Razvojem digitalnih tehnologija omogućena je kvalitetnija obrada zdravstvenih podataka te na taj način bolji uvid u zdravstveno stanje pacijenta. Svakako na ovaj način liječnici mogu lakše postaviti dijagnozu, a što je osnova za daljnju obradu pacijenta. Primjenom npr. eKartona uz odobrenje pacijenta, olakšava se uvid u potrebne nalaze koje je pacijent ranije dobio te se smanjuje potreba za ponovljene pretrage koje su često skupe i naporne za pacijente. Projekt eRecepta koje je u Hrvatskoj primijenjen najuspješnije u EU, olakšava pacijentima podizanje terapije za kronične bolesti i alergije. S druge strane smanjen je pritisak na liječnike jer pacijenti, ukoliko se liječnik složi s tim, mogu recepte za ovakva stanja produžiti telefonski. U cijeloj EU prepoznati su benefiti od korištenja digitalnih tehnologija u zdravstvu te se svi sustavi u EU digitaliziraju s više ili manje uspjeha. Budući da je uvođenje ovakvih procesa kompleksno i zahtjeva koordinaciju više dionika koji nisu do sada surađivali, zdravstvena administracija često nalazi na probleme u implementaciji.

Zbog svega navedenog potrebno je izraditi kanale komunikacije između različitih dionika u digitalizaciji medicine. Usprkos razvoju digitalnih kanala komunikacije pokazalo se da je kombinacija ovakvih suvremenih kanala komunikacije s tradicionalnim platformama idealna. Jedna od takvih platformi je konferencija. Tvrtka HIT konferencija nakon treće po redu uspješno održane regionalne konferencije u Zagrebu te prošlogodišnje u Beogradu, svoje djelovanje nastavlja i u drugim zemljama u okruženju. Za cilj ima okupiti na jednom mjestu sve dionike koji su uključeni u proces digitalizacije kao što su – farmaceutske i IT firme, državna i lokalna administracija, liječnici, ljekarnici, osiguravatelji, start-up firme, te mala i srednja poduzeća koja se bave zdravstvom.

Konferencija koja okuplja lidere razvojnih procesa iz područja digitalne medicine iz regije i Europe, održat će se 05.10. po prvi puta u Bratislavi te 08.11. po drugi put u Beogradu.

Konferencija, koja na jednom mjestu okuplja i spaja stručnjake i lidere u svom području, pokretač je ključnih pitanja vezanih za procese u digitalizaciji medicine. Uz razmjenu znanja unutar različitih industrija, osigurava i razmjenu iskustva između različitih država. Naime, upravo je Hrvatska u EU među liderima u stupnju digitalizacije i pozitivan primjer kako informatička rješenja mogu zaživjeti u praksi na korist sustava i pacijenta, kao što je primjerice eRecept.

Republika Slovačka i Srbija su izabrale sličan način digitalizacije medicine kao i Hrvatska. To je implementacija projekata koji su jednostavniji za primjenu te daljnja nadgradnja ostalim projektima. Tako je u Slovačkoj najdalje odmakao proces eRecepta te digitalizacija laboratorijskih nalaza. U Srbiji je prednost kao i u Hrvatskoj dana eReceptu i eNaručivanju. Obje zemlje se susreću sa sličnim izazovima s kojima su se susretale druge zemlje. To je prvenstveno koordinacija i potpora svih sudionika u digitalizaciji. IT industrija i zdravstvena industrije u obje su zemlje, kao i u Hrvatskoj, spremne pomoći ili ponuditi svoje usluge u ovom smislu. Vrlo je važno dobiti podršku i na vrijeme uključiti zdravstvene djelatnike, prvenstveno liječnike i farmaceute, u ove procese. Upravo radi toga su Ministarstva zdravstva i nadležne agencije prihvatile partnerstvo HIT konferencije i aktivno sudjeluju u konferenciji i dijalogu s ostalim nabrojanim sudionicima u digitalizaciji zdravstva.


“Budućnost je sada” organizirana je prvi put 15. travnja 2016. godine u Zagrebu te je okupila više od 380 sudionika koji su potvrdili svoje veliko zadovoljstvo programom, kao i zanimljivim i korisnim panelima, čime se potvrdilo da su ovakvi skupovi vrlo važan poticaj za daljnji napredak, a uspješnost održavanja ovakve vrste konferencije potvrdila se prošle godine i u Beogradu.

Konferencija digitalne medicine u Bratislavi održat će se 05.10. u Hotelu Holiday Inn. Program i prijave dostupni su OVDJE.
Svoje mjesto za konferenciju u Beogradu koja će se održati 08.11. možete osigurati OVDJE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *