Broj privatnih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj raste i zbog toga je potreba za promocijom i dolaskom do novih pacijenata sve veća. Primjetno je da ustanove koje koriste digitalni marketing imaju veći broj pacijenta. Naravno da veliki broj privatnih ustanova koje imaju ugovor s HZZO-om također imaju veliki broj pacijenata. Međutim takav ugovor je uvijek vezan s nižom cijenom usluge te problematičnim rokovima plaćanja. Također i s promjenama uvjeta ugovora na koje vlasnik ustanove ne može utjecati. Dakle bez obzira da li ustanova ima ili nema ovakav ugovor cilj svake ustanove je privući tzv. privatne pacijente. Kako nam u tome Facebook može pomoći i koje su njegove prednosti?

Izrada profila na Facebooku se ne plaća i može se vrlo brzo početi koristiti. Za vođenje Facebooka na početku nije potrebno mnogo vremena. Naravno kreiranjem profila smo tek počeli našu aktivnost na Facebook-u. Facebook profil je za razliku od web stranice, bezvrijedan ako na njemu nema česte aktivnosti. Naravno da i web stranica traži izmjene i dopune ali kod Facebooka je to mnogo važnije. Bez aktivacije fanova i interaktivnosti Facebook profil nije pretjerano koristan. Nakon što je vlasnik zdravstvene ustanove osvijestio potrebu korištenja FB-a kao alata privlačenja i kreiranja lojalnosti pacijenata, često se dešava da je aktivnost na stranici neredovita i rijetka a nakon nekog vremena izostaje. U ovakvoj situaciji je potrebno razmisliti o angažiranju profesionalne pomoći izvana. Idealna je situacija da FB profil vodi netko tko i radi u zdravstvenoj ustanovi. Tako je osigurano da je komunikacija adekvatna i relevantna te da pacijenti (fanovi) imaju osjećaj pripadnosti zdravstvenoj ustanovi. Problem je da je osoblje zdravstvene ustanove kapacitirano tako da optimalno udovoljava trenutnim potrebama zdravstvene ustanove. Osim toga kod manjih zdravstvenih ustanova osoblje je često prinuđeno obavljati čitav niz različitih aktivnosti gdje se medicinske i nemedicinske aktivnosti često isprepliću. Bez obzira na sve ove probleme ako postoji čvrsta odluka da se FB inkorporira u marketing zdravstvene ustanove bilo bi dobro da je neko vrijeme za vođenje FB-a zadužen netko iznutra. Tako će u slučaju angažiranja agencije biti ostvaren dobar kompromis. Osoba koja je vodila FB ima puno bolje razumijevanje i lakše komunicira s community managerom iz agencije. Svjesna je problema koji se mogu javiti u vođenju FB accounta. Osim toga uz puno manje svog vremena može u suradnji sa community managerom kreirati komunikaciju s fanovima koja će u najboljoj mogućoj mjeri odavati „duh“ zdravstvene ustanove, povjerenje i brigu za pacijente što je ključ zadržavanja postojećih pacijenata i pridobivanja novih.


Važna prednost Facebook-a je da na taj način privlačimo ciljanu publiku. Dakle fanove kojima je vaša usluga interesantna i potrebna. Kao što smo spomenuli, što je više ostvarene interakcije sa zainteresiranim fanovima veći je osjećaj lojalnosti i zadovoljstva. Facebook također ima u sebi analitičke alate pomoću kojih možemo pratiti i naciljati skupine za koje znamo da su interesantne. To se odnosi na mjesto stanovanja, spol, dob i slično.

Interaktivnost FB-a je jedna od važnih stavki koju trebamo imati na umu. Komunikacija na FB-u ide u raznim smjerovima. Od nas prema fanovima, od fanova prema nama te što je vrlo važno od fanova prema drugima. Na ovaj način poruka koju želimo prenijeti može doprijeti do drugih korisnika koji su slični i imaju jednake interese kao i naši fanovi/pacijenti. Feedback je koristan i za bolje razumijevanje potreba postojećih pacijenata a na taj način i za pridobivanje novih.

Facebook koji je povezan s web stranicom i dobro vođen također pozitivno utječe na pozicioniranje web stranice na Google-u (SEO).
Iz dosadašnjeg teksta smo mogli vidjeti koliko koristan Facebook account može biti za zdravstvenu ustanovu. Naravno da sam po sebi neće donijeti ništa ako nije dobro uklopljen u ostale alate i dobar tim u samoj zdravstvenoj ustanovi. Mogli bi reći da je FB strategija uspješna ako privuče dovoljan broj fanova na kontakt na web ili FB accountu. To je rezultat koji je mjerljiv i koji možemo uzeti kao pokazatelj uspjeha ili neuspjeha naše FB strategije. Također ako surađujemo s digitalnom marketinškom agencijom možemo ih tražiti da nam daju ovaj ali i ostale brojčane pokazatelje.

Nadam se da smo  vam  ovim člankom pomogli da što bolje shvatite prednosti korištenja FB u privlačenju novih pacijenata i zadržavanju postojećih. Ako vas zanima više detalja ili opcije suradnje u digitalnom marketingu agencije s bogatim iskustvom u zdravstvu provjerite kako vam Kreativna agencija u zdravstvu u tome može pomoći.

Autor: Mladen Kovaček

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *