Facebook stranica kao promotivni kanal u području zdravstva

Autor: Andrea Staničić Sve više kompanija u zdravstvu i privatnih zdravstvenih ustanova za promociju svog poslovanja koristi Facebook.