HIT konferencija na 120. Kongresu poslodavaca u zdravstvu Hrvatske

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske organizira svoj jubilarni 120. Kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

Predavanje “Budućnost je sada – Digitalizacija i mediji u zdravstvu”

Sekcija za farmacuetski menadžment i farmaekonomiku HFD-a organizira predavanje, u ponedjeljak 27. ožujka, 2017. u dvorani HFD-a, Masayrikova 2, s […]