Blog omogućuje korištenje usluga i sadržaja koje je podložno niže navedenim Uvjetima korištenja. Korištenjem bloga korisnik prihvaća ove uvjete korištenja kao i sve njegove izmjene i dopune. Smatra se da su korisnici korištenjem bloga ili bilo kojeg njegovog dijela u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja te da su ih razumijeli u cijelosti.

Blog se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja navedenih autora, mogućih sadržaja partnera, besplatnih sadržaja te linkova na vanjske stranice. Može sadržavati linkove na web stranice trećih osoba. Blog objavljuje linkove u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za vanjske sadržaje. Sav vanjski sadržaj objavljen na stranicama bloga specificiran je imenom autora, bez prerade i preoblikovanja djela sa izričito navedenim izvorom iz kojeg je sadržaj preuzet i upotrebljava se u nekomercijalne svrhe. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava, o tome je dužan izvijestiti HIT konferenciju kako bi se sadržaj sukladno tomu mogao i ukloniti.

Blog polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualni, vizualni i audio materijali, baze podataka i programerski kod). Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na blogu mogu se koristiti samo za indivualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja je moguće samo uz prethodnu dozvolu HIT konferencije.

Poštujemo privatnost. Vaši se osobni podaci neće prosljeđivati trećim osobama, obrađivat će se povjerljivo i s njima će se postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. Provjerite naša pravila zaštite privatnosti.