Razvijanje inovacijske kulture u zdravstvenom sustavu

Govoreći o inovacijama u zdravstvu, prva asocijacija i znanstvena činjenica je da su inovacije sveprisutne, medicina se danonoćno razvija i moguće je zaključiti da inovacije nisu upitne unutar zdravstvenog sustava, koji bi po toj logici mogao biti uzor i primjer ostalima.

Inovativna kultura unutar vođenja i menadžmenta u zdravstvu je nešto što ipak desetljećima stoji na mjestu i razvija se sitnim koracima, gotovo bez pomaka. Hijerarhijski model rukovođenja je oduvijek prisutan i nikome ne pada na pamet da se u tom području nešto promijeni. Provedena istraživanja u području menadžmenta u zdravstvu uglavnom su usmjerena na ishode liječenja, burn-out sindrom, zadovoljstvo zaposlenika i promjene unutar organizacije. (1) Zanimljivi su rezultati istraživanja provedena među profesorima medicine pri Imperial Collegu u Londonu. Zaključeno je da stilovi vođenja u zdravstvu nisu u korelaciji s konvencionalnim mjerama akademskog učinka, brojem objavljenih publikacija i citata. Uobičajeno je da su u medicini upravo to parametri uspjeha. Ta ista studija je pokazala da je transformacijski stil rukovođenja ključan za inovativnu organizacijsku kulturu. (1)

Transformacijski stil vođenja

Transformacijski stil uključuje idealizirane atribute i ponašanje, motivacijsko nadahnuće, intelektualnu stimulaciju i individualno razmatranje s podrškom i ohrabrenjem članovima tima. (1) 

shema1
Shema 1: transformacijsko vođenje

Kako poticati inovativnu kulturu u zdravstvu?

Inovativna kultura je stav i rezultat aktivnosti vodstva, to je tkz. DNK ustanove, a može biti pokretački, ravnodušan ili toksičan. Karakteristike liderstva koje potiče inovativnu kulturu su:

 • Razvijanje zajedničkog sustava vrijednosti, uključivanje i poticanje na timski rad sa zajedničkim ciljem koji uključuje vrijednost svih članova tima.
 • Osiguranje inovativnosti kroz razumijevanje da će zajednička inteligencija članova tima biti usmjerena na  potrebe korisnika, pridonijeti i ostvariti potrebnu kulturu kreativnosti koja vodi ka implementaciji inovacija.
 • Sjajne ideje nisu ekskluzivno rezervirane za specijalne članove tima i timove. Što je manje organizacijskih zidova, inovacije su uspješnije i jednostavnije. Inovacijski duh unutar organizacije ne može se  inhibirati u koliko je kreativnost smještena unutar krutih silosa. (2)

Jedini preduvjet za napredak i proces promjena je kultura inovacije, koja uključuje atmosferu koja inspirira zaposlenike na traženje i dijeljenje novih inovativnih mogućnosti. Taj proces razvijanja inovativne organizacijske kulture nije jednostavan, a niti brz. 

Jednostavno i korisno za osvijestiti


Inovativna organizacijska kultura može biti uistinu jednostavan model.  

Za bolje razumijevanje kako funkcionira pročitati priču u nastavku.

 

Bio vlasnik dućana i imao dva pomoćnika. Jednog dana pošalje ih na tržnicu da ispitaju cijenu trešanja. Oba pomoćnika se uskoro vratiše s informacijom, ali svaki na svoj način:
Prvi reče: Cijena trešanja je 20 kuna.
Drugi će: Trešnje su po 18 kuna najjeftinije, ima ih i po 20 kuna, a najskuplje su 24 kune. Mislim da su naše trešnje vrlo kvalitetne i da bi mogli prodavati po 22 kune.
To je kreativnost i inovativnost na djelu.

Inovacijska kultura u zdravstvu

Mora se naglasiti da su inovacije u zdravstvu dio habitusa. Tri su ključna područja implementacije inovacija u zdravstvu. Inovacije u zdravstvu uključuju reagiranje na promjene i opterećenja, obzirom na područje otkrivanja i liječenja nekih novih bolesti. Sami postupci liječenja sve više se šire pa uključuju i mnoge druge aspekte zdravstvene zaštite, kao što su povjerljivost i prava pacijenata, kontrola infekcija, multi-morbiditet, sve starija populacija. Inovacije su također prisutne u dijelu korištenja novih tehnologija u novim načinima dijagnosticiranja i liječenja pacijenata. I konačno, novi modeli skrbi koji uključuju promjene unutar profesionalnih uloga, prihvaćanje klijenta/pacijenta kao dio tima, prihvaćeni modeli komunikacije s pacijentima koju su dobro informirani i prihvaćaju aktivnu ulogu u procesu liječenja, s preuzimanjem dijela odgovornosti za ishode liječenja. (3)

Međutim inovacijska kultura u zdravstvu je nešto drugo. Prof Stephen Swensen s Klinike Mayo smatra da je za ispunjavanje zdravstvenih ciljeva organizacijska kultura ključni element. Ona više nego bilo čega drugog utječe na rezultate i ostvarivanje ciljeva. (4)
U koliko se želi promijeniti ishode i iskustvo korisnika usluga/pacijenata u zdravstvu potrebno je promijeniti tradicionalnu kulturu vođenja. Jer kultura je način donošenja odluka, prihvaćanje i ostvarivanje želja zaposlenika, način kako doživljavaju svoj posao i način življenja u organizaciji. Zadovoljni zaposlenici maksimalno doprinose zadovoljstvu pacijenata i kvaliteti pruženih usluga.

Koraci u implementaciji inovacijske kulture

Pokretanje potrebnih promjena i implementacija je moguća jedino uz razvijanje i njegovanje kulture inovacija. (2) Nekoliko je koraka koji vode ka implementaciji inovacijske kulture unutar ustanove

1. Situiranje
Valja najprije osvijestiti postojeću situaciju, a onda se odlučiti na potrebnu strategiju za uvođenje promjena kulture. (2) SWOT analiza je odličan alat za shvaćanje trenutne atmosfere i korelaciju s inovacijskom kulturom. Jer bez mjerenja trenutne situacije nije moguće planirati ni smjer i ciljeve razvoja.

2. Definiranje ciljeva/inovacija
Inovacija je velika riječ. Prema definiciji Hrvatskoj jezičnog portala HJP znači uvođenje novosti u postupku i radu. (6) Za tvrtke koje su usmjerene na klijente/pacijente ta je definicija nešto drugačija, posebno za zdravstvo. U zdravstvu je inovacijska kultura vođenja bitno različita u odnosu na inovacije koje uključuju stvaranje i promjenu novih koncepata i proizvoda. (3) Obzirom na definicije, gotovo je klišej reći da zdravstveni sustavi moraju stalno implementirati inovacije, jer je to dio svakodnevnice. Istovremeno se ne smije zanemariti razvijanje inovacijske kulture vođenja, jer je to srž.

3. Mjerenje
Praćenje ostvarenih ciljeva po implementaciji inovacijske kulture jednako je važno kao i donošenje oduke za implementaciju inovacijske kulture i korištenje transformacijskog stila vođenja.

4. Timski rad – liderstvo
Poticanje na rast i razvoj svakog pojedinca unutar tima, karizmatična vizija razvoja koja živi i raste kroz svakodnevni rad, empatička komunikacija i inspiriranje tima, povjerenje i povjerljivost, inovacije i kreativno rješavanje problema, stalan napredak, praćenje individualnog napretka doprinosi atmosferi inovacijske kulture. Osnovne vrijednosti inovacijska kultura su da je inspirirajuća, svrhovita, motivirajuća i organizirana.

shema2
Shema 2: Vrijednosti inovacijske kulture

Nema sumnje da je tradicija važna i kao takvu treba cijeniti. Međutim nema napretka, rasta i razvoja, bez inovacija i promjena. (8) 
Razvijanje i stvaranje inovacijske kulture je primjena puno načela koji se odnose na prihvaćanje višestrukog pristupa koji započinje od temelja. Osnaživanjem zaposlenika koji će stvarati dodatnu vrijednost ustanove. Atmosfera u kojoj se slobodno i otvoreno govori o pogreškama, jer su one dio svakog rada, napretka i prilika za učenje. Kultura u kojoj se javno prizna pogreška, ima za cilj da se greške više ne ponavljaju. To je tolerancija pogrešaka, ali ne znači da se tolerira nekompetencija. (9) To je atmosfera koja prihvaća iskrenost, bez bojazni od odmazde. (10) Strateško i mudro promišljanje o promjenama je dio inovacijske kulture. Ne treba se bojati i dugo promišljati o promjenama i inovacijama. Princip je to goruće kuće, što ponijeti i koji izlaz koristiti? Svejedno je samo je važno naći izlaz. (10) Dakle spremnost na eksperiment unutar unaprijed određenih zadanih okvira koji jasno pokazuju što je prihvatljivo a što ne. (10) 
Princip timskog rada, ali uz individualnu odgovornost. (10) Transformacijsko vođenje ne znači nedostatak hijerarhije, već uključuje principe istinskih lidera koji svojim primjerima vode tim na neki novi put. Jasno je da će taj put biti isprepleten brojnim izazovima, ali istinski lideri znaju kako se s tim nositi. (10)

shema3
Shema 3: Dobrobiti transformacijskog vođenja

Povijest je učiteljica života. Stečeno znanje i iskustvo kroz povijest, temelj su vizije i put u budućnost.  Inovacijska kultura donosi dobit svima. Ne treba se stoga bojati pritisnuti gumb i krenuti na put ka stvaranju inovacijske kulture vođenja u zdravstvu.

Kliknite sliku za pregled infografike u punoj veličini i preuzimanje:

Literatura:

 1. Weintraub P., McKee M.(2019) Leadership for Innovation in Healthcare: An Exploration,  Int J Health Policy Manag. 2019 Mar; 8(3): 138–144.
 2. Maguire P. (2019) 5 Tips For Creating An Innovative Company Culture, The Innovation Enterprise,  Dostupno https://channels.theinnovationenterprise.com [4/12/2019] https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/5-tips-for-creating-an-innovative-company-culture
 3. Gaskell A. (2016) Building A Culture Of Innovation In Healthcare, Forbes, https://www.forbes.com Dostupno [4/12/2019] https://www.forbes.com/sites/adigaskell/2016/11/08/building-a-culture-of-innovation-in-healthcare/#5ab1cdf44a74
 4. Swensen S., Seth Mohta N. (2019) Leadership Survey: Organizational Culture Is the Key to Better Health Care, Insights Report , NEJM Catalyst, https://catalyst.nejm.org Dostupno [4/12/2019] https://catalyst.nejm.org/organizational-culture-better-health-care/
 5. Solomon M. (2018) How To Build A Culture Of Innovation And Turn Every Employee into an Innovation Powerhouse, Forbes, https://www.forbes.com Dostupno [4/12/2019] https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2018/04/28/how-to-build-a-culture-of-innovation-and-turn-every-employee-into-an-innovation-powerhouse/#f2ac79147284
 6. Hrvatski jezični portal-inovativan http://hjp.znanje.hr Dostupno [4/12/2019] http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search
 7. Fletcher Cole A. (2019) Adopting a growth mindset, Dostupno [4/12/2019] https://www.linkedin.com/pulse/adopting-growth-mindset-andrew-fletcher-cole/
 1. Fletcher Cole A. (2019) How Innovation Can Keep Traditions Alive In Modern Business Forbes, https://www.forbes.com Dostupno [4/12/2019] https://www.forbes.com/sites/soulaimagourani/2019/11/27/how-innovation-can-keep-traditions-alive-in-modern-business/#19958f22bbe2
 2. Pisano G.P. (2019) Organizational Culture, The Hard Truth About Innovative Cultures, Harvard Business Publishing  https://hbr.org/ Dostupno [4/12/2019] https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures
 3. Kramer Sh. (2019) 6 Ways Leaders Can Build a Culture of Innovation, Present TalentCulture LLC. https://talentculture.com Dostupno [4/12/2019] https://talentculture.com/6-ways-leaders-can-build-a-culture-of-innovation/

Rosana Svetić Čišić, dipl.med.tech.,

Post. Grad. Dipl. King’s college London, CEO, Consultecca

e-mail: rosana.cisic@consultecca.org